מקוננת\בית האסונות

סדרת תצלומי צבע

2017

ה"מקוננת" אישה, אמא, חווה, אמא אדמה גלובלית שקמטי הזמן מעמיקים בעורה.

הצילומים נלקחו מול "בית חדשות וואלה"- תל אביב.

אקט של ההתאבלות על שורות על גבי שורות של חדשות הרצות,

.ומסמלות את המקום כבית האסונות, בית שכולו מוקדש לאסונות האדם.

גגגג.jpg
נבחר (2).JPG
נבחר 1 מוכן.jpg
ש.jpg