מבחר ציורים מכל השנים

lowrez19.jpg

"מעברים"

5lowrez_edited.jpg

סדרת ציורים

 B.A  מפרוייקט הגמר בלימודי 

'שנקר